Bóng chữ LOVE

60.000₫

Set bong bóng trang trí chữ LOVE  với những ưu điểm:

  • Trang trí nhanh chóng
  • Tiện lợi
  • Tiết kiệm
  • Tái sử dụng nhiều lần

Hướng dẫn trang trí:

  • Cách 1: Các bạn có thể dùng băng keo 2 mặt để dán bóng lên tường
  • Cách 2: các bạn có thể căng dây và dùng băng keo trong để dán bóng lên dây. Cách này sẽ hạn chế tróc sơn tường
  • Thông số kỹ thuật:
  • Màu sắc: màu đỏ

    Kích thước mỗi chữ:20cm

zalo