Đèn studio chụp hình

Ô hắt sáng OC-6000
250.000₫

Hình ảnh sản phẩm đèn hắt sáng có chi tiết ô hắt sáng Chi tiết ô hắt sáng đồng bộ...

Xem nhanh
Đèn tròn highlight NG-22C
1.910.000₫

Xem nhanh
Đèn ấm 135W 3200K
215.000₫

[Thông tin sản phẩm] Bóng đèn 13 5 watt Bóng đèn * nhiếp ảnh xoắn ốc. Đầy đủ 1 bộ (nhiệt độ màu...

Xem nhanh
Đèn Highlight 150W 5500K
250.000₫

[Thông tin sản phẩm] Bóng đèn 150 watt Bóng đèn * nhiếp ảnh xoắn ốc. Đầy đủ 1 bộ (nhiệt độ màu 5500K) Hiệu suất 110V...

Xem nhanh