Ô hắt sáng OC-6000

Thương hiệu: |

250.000₫

Hình ảnh sản phẩm đèn hắt sáng có chi tiết ô hắt sáng 

 

Chi tiết ô hắt sáng đồng bộ cùng các thiết bị chân đèn, đui đèn 1 bóng, đui đèn 2 bóng, khuyến cáo sử dụng bóng đèn 45 - WA    T, 135 - WAT, 150 - WAT

[Chi tiết sản phẩm]

Sản phẩm ô hắt sáng bao gồm: ô kích thước ~ 125 cm + cán trục 85 cm

 

zalo