Phông loang

Phông loang PL-038 Hồng rực rỡ
750.000₫

Phông loang PL-038 Hồng rực rỡ Phông loang PL-038 Hồng rực rỡ Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm...

Xem nhanh
Phông loang PL-037 Hồng Baby
750.000₫

Phông loang PL-037 Hồng Baby Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các khoảng...

Xem nhanh
Phông loang PL-036 Son cam đào
750.000₫

Phông loang PL-036 Son cam đào Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các...

Xem nhanh
Phông loang PL-035 Đá hoa cương
750.000₫

Phông loang PL-035 Đá hoa cương Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các...

Xem nhanh
Phông loang PL-034 Màu thủy chung
750.000₫

Phông loang PL-034 Màu thủy chung Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các...

Xem nhanh
Phông loang PL-033 Xanh ngọc bích
750.000₫

Phông loang PL-033 Xanh ngọc bích Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các...

Xem nhanh
Phông loang PL-032 Lá cây rừng
750.000₫

Phông loang PL-032 Lá cây rừng Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các...

Xem nhanh
Phông loang PL-031 Mây trắng trời xanh
750.000₫

Phông loang PL-031 Mây trắng trời xanh Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với...

Xem nhanh
Phông loang PL-030 Vệt sao mờ
750.000₫

Phông loang PL-030 Vệt sao mờ  Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các...

Xem nhanh
Phông loang PL-026 Bút chì
750.000₫

Phông loang PL-026 Bút chì Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các khoảng...

Xem nhanh
Phông loang PL-027 Socola nâu
750.000₫

Phông loang PL-027 Socola nâu Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các khoảng...

Xem nhanh
Phông loang PL-025 Phấn phủ
750.000₫

Phông loang PL-025 Phấn phủ Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các khoảng...

Xem nhanh
Phông loang PL-029 Cát vàng
750.000₫

Phông loang PL-029 Cát vàng  Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các khoảng...

Xem nhanh
Phông loang PL-028 Mỏ than
750.000₫

Phông loang PL-028 Mỏ than Chất liệu: Vải Kích thước: 3x5m Tại sao phông loang được sử dụng phổ biến trong nhiều studio chụp ảnh? - Phông loang là phông dạng vải mềm, được nhuộm màu loang với các khoảng...

Xem nhanh
Phông loang PL-024 Kem Cam
750.000₫

[THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
Phông loang PL-023 Đất Nồng
750.000₫

[THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
Phông loang PL-022 Hồng dịu dàng
750.000₫

[THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
Phông loang PL-021 Tâm Bão
750.000₫

[THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
Phông loang PL-020 Bão lốc
750.000₫

[THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
Phông loang PL-019 Thác Bạc
750.000₫

[THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
Phông loang PL-018 đảo nhiệt đới
750.000₫

  [THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
Phông loang PL-017 trời xanh
750.000₫

  [THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
Phông loang PL-016 tím mộng mơ
750.000₫

  [THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
Phông loang PL-015 mùa hè rực rỡ
750.000₫

[THÔNG SỐ KĨ THUẬT] Kích thước mặc định cho mỗi phông là 3m x 5m (chiều rộng x chiều dài) Kích thước có thể theo đổi tùy theo kích thước phòng thu của bạn [CHẤT LIỆU] Phông 3D của...

Xem nhanh
zalo