Tổng hợp phông nền 3D 2018 - 2019 (Phần 7)

Các phông nền in hình màu sắc tươi vui, nhiều hình pattern, các khối màu tròn, hình mây lặp lại, hình kẻ ngang sọc trắng đen, hình giọt nước, môi hôn đỏ, vườn hoàng gia sang chảnh, khinh khí cầu...

  

Share :