Tổng hợp phông nền 3D 2018 - 2019 (Phần 19)

Phông nền với màu sắc truyền thống của Trung Quốc với hình ảnh của Vạn lý trường thành, cung đình, đèn lồng đỏ treo cao, các bức tranh vẽ thời xưa, bình phong màu đỏ, bức tường vẽ hoa... phù hợp chụp ảnh concept cổ điển hoặc cổ trang

 

Share :