Tổng hợp phông nền 3D 2018 - 2019 (Phần 5)

In phông nền 3D set up cho studio với cánh đồng hoa oải hương, bảng đen lớp học, vườn hoa hồng, nền văn gỗ hồng, cửa nhà, bức tường với thỏ bông, trường phái lãng mạn cổ điển, chữ Love...

Share :