Tổng hợp phông nền 3D 2018 - 2019 (Phần 16)

Các phông nền in hình với background là biển cả mênh mông, điểm xuyết với những đạo cụ như: xe hơi, bóng bay, khinh khí cầu, thuyền đánh cá, phao bơi, cổng chào đám cưới trên biển, con diều bay phấp phới, đường ra ngọn hải đăng..

Share :