Tổng hợp phông nền 3D 2018 - 2019 (Phần 1)

Các mã phông nền chụp ảnh 3D trong studio từ mã CM-4001 bao gồm màu phông rừng núi, vạch sọc, văn gỗ, vườn cây, thảo nguyên, thư viện, màu cute cho baby... 

Share :