Phông nền 3D của Aloha lên trang bìa tạp chí Style cùng Primavera

Như là một duyên nợ Aloha Studio cùng người mẫu Thu Hiền đã hợp tác với nhau một vài lần. Và đó luôn là những lần hợp tác tuyệt vời. Cùng với bộ ảnh giới thiệu dòng xe mới Primavera của Piaggio.Ảnh đã được vinh dự lựa chọn để đưa lên trang bìa tạp chí Style tháng 11

Share :