Thông tin liên lạc (địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, vv) có được từ mẫu đơn đặt hàng của bạn là dành cho việc tiến hành nhanh đơn đặt hàng và thông báo cho bạn thông tin liên quan về ALOHA STUDIO.Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin các sản phẩm mới và thông tin khuyến mãi hưu ích của chúng tôi về dịch vụ cũng như kinh doanh.

Thông tin liên lạc của bạn chỉ sử dụng để liên lạc với bạn khi cần thiết.
 

Để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với bạn để thông tin về sản phẩm, ưu đãi đặc biệt hay dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy có giá trị. (Nếu bạn muốn)

Các số liệu kỹ thuật chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, trình duyệt web và các thiết lập, giới thiệu địa chỉ.Hay số lượng cập trên website có thể được thu thập để tạo điều kiện cải thiện hoặc sửa chữa trang web này cũng như việc đánh giá các mô hình lưu lượng truy cập và sử dụng trang web cho mục đích tiếp thị. Thông tin này chưa được xác định cho mỗi cá nhân.

Với việc bạn sử dụng Alohastudio.com.vn  hoặc bằng cách mua một sản phẩm từ chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin như quy định trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách của chúng tôi bất cứ lúc nào. Cập nhật chính sách này sẽ xuất hiện trên trang này và phục vụ như thông báo thường niên

 

zalo